Mirjam Kersbergen

mirjam counselor bij het levenscollege

Gedurende vele jaren van focus op mijn eenoudergezin en een carrière in verander- en crisismanagement, heb ik weinig gehoor gegeven aan het diepe verlangen om vanuit mijn ware essentie te leven. Het liet me echter niet los, het groeide in me en uiteindelijk opende zich een innerlijk pad. Ik heb gekozen om er op te stappen en ben gaan lopen. Terug naar Huis, langs alle overtuigingen, ervaringen van verdriet en wanhoop en ego-gedrag. Het geeft mij diepe rust om te weten dat ik de maker ben van mijn eigen ervaringen en dat ik ieder moment opnieuw kan kiezen tussen angst en liefde. Tussen gelijk of geluk.

Het inzicht kwam dat ik in mijn werk al lang onbewust handel vanuit een stille aanwezigheid. De verandering die dat teweeg brengt in collega’s en in de teams is zichtbaar in de acceptatie van elkaars aardig- en eigenaardigheden, de ontspanning in de samenwerking en het realiseren van gezamenlijke resultaten. Ik ontwikkel workshops op maat voor organisaties om deze beweging bewust te voelen en in te zetten in de teamdynamiek.

Als levenscouselor en motivator breng ik verbinding tussen herontdekte passie en pragmatiek. Aandacht en compassie voor de ander zijn de basis voor het goede gesprek waarin de gesprekspartner zich geaccepteerd voelt terwijl hij wordt uitgedaagd om naar zijn eigen overtuigingen te kijken. Vanuit een natuurlijke kalmte en balans help ik in het vinden en bij het verwijderen van blokkades die geluk in de weg staan.

Mail mij

Hier kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief