De reis van de held & het LevensCollege – Yvette

15 mei, 2019

Het LevensCollege is een beweging waarin we elkaars licht zien, waarin we elkaar volgen op ieders reis. De reis waarin we zelf de Held zijn. Zoveel herkenning in ogen, verhalen, een hug en het samen ervaren van de ongeziene wereld om ons heen. We voelen hoe dit ons kracht geeft om de zon nog sterker in onszelf te laten schijnen en de wereld een beetje mooier te kleuren. We inspireren elkaar en voelen liefde tussen onze harten stromen. Een beweging die we met zoveel samen in dankbaarheid vormen, zodat we als golf van stralende mensen ieder als druppeltje water versmelten tot het gevoel van eenheid.

De pijlers van het LevensCollege beschrijven de reis van ons allemaal. Vanuit het diepste besef leren wij te begrijpen dat er altijd VEILIGHEID is. Dat we MOED nodig hebben om te geloven in onze eigen werkelijkheid. Dat we stappen durven te maken omdat we vanuit die moed kunnen VERTROUWEN op wie we in essentie zijn. In dit vertrouwen verbinden we met elkaar en dat geeft ons kracht. En vanuit die VERBINDING ontstaat een diepe VREUGDE omdat we ons samen herinneren wie we zijn. Begrijpen dat we perfect zijn in al zijn imperfectie maakt de WIJSHEID in ons wakker. De wijsheid die ons doet beseffen dat we slechts LIEFDE zijn.


Pijler 1. Veiligheid

Veiligheid eerst. Niet iedereen heeft veiligheid leren kennen in zijn of haar leven. Onveilige ouders, scholen en gemeenschappen kunnen er soms voor zorgen dat het kleine vogeltje nooit leert vliegen. In ons zit een diepe herinnering van het vliegen en van veiligheid. Wanneer we die bron aanboren stijgen we tot grote hoogtes. Alles in deze wereld is vergankelijk en kan weer verdwijnen. Maar in ons zit het licht wat nooit verdwijnt. Hierin ligt de echte veiligheid.


Pijler 2. Moed

Zijn wie je geworden bent is niet moeilijk. Je leeft gewoon volgens de verwachting van de wereld om je heen. Worden wie je bent vergt moed, eerlijkheid naar jezelf, loslaten van patronen en verwachtingen. Langzaam leer je jezelf kennen, wie je in essentie bent en het onbeschrijfelijk vrije gevoel dat je dit geeft. Je voelt liefde voor jezelf, deelt wat je het liefste deelt, namelijk dat wat past bij jouw zielenmissie. En je weet: I am what I am!!


Pijler 3. Vertrouwen

Vertrouwen….
Daar ligt de basis van jouw bestaan.
Vanuit vertrouwen ga jij dit leven aan.
Vanuit vertrouwen mag jij gaan leren wie jij bent.

Je mag gaan voelen wij jij in essentie bent. 
Vertrouw erop dat voor jouw geboorte jou eigenlijk alles al is gegeven.
Dat jouw ziel al weet, hoe jij dit leven gaat leven.

Naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer begrijpen hoe met het leven om te gaan.
Durf je steeds meer voor jezelf te gaan staan.
Je gaat steeds meer op jezelf vertrouwen.
Jouw leven gaat zich steeds meer ontvouwen.
Op weg naar wie jij werkelijk bent.
Vertrouw…..en weet…
Dat jij op een dag jouw eigen ziel herkent.


Pijler 4. Verbinding

Verbinding is dat wat ons werkelijk mens maakt. Het lijkt vanzelfsprekend, maar is het dat? Een diepe verbinding tussen jou en de mensen om je heen ontstaat wanneer je je hart durft te openen en de ander binnen durft te laten. Als je jezelf durft te laten zien. In deze verbinding leer je jezelf en de ander in essentie kennen en kan de liefde eindeloos stromen. Dan voel je dat je nooit alleen bent. Verbinding is onze adem – in en uit – van hart tot hart. Dit filmpje laat ontroerend mooi zien wat verbinding betekent.


Pijler 5.  Vreugde

over vreugde en lessen lerenVreugde is een gevoel, een gevoel dat van binnen komt. Vreugde is wat ik vandaag voel, omdat ik me dankbaar voel. Dankbaar voor mijn leven, mijn lessen en mijn ervaringen. Vreugde ervaar ik ook als ik naar de natuur kijk en luister. Vreugde heb ik ook mogen ervaren bij de herdenking van de heer Bessem. We namen geen afscheid, maar vreugdevol vierden we zijn thuiskomst bij de Schepper. Vreugde is heel groots, heel breed, heel omvattend en tegelijk heel klein. Vreugde maakt dat ik stil word en me heel verbonden voel met het geziene en het ongeziene.
Natuurlijk voel ik niet altijd vreugde en voel ik me, zoals ieder ander, ook weleens somber. Gelukkig maar, want daardoor herinner ik me juist heel goed hoe fijn het is om vreugde te ervaren. Als dat zo is dan tover ik gewoon een glimlach op mijn gezicht. Ik voel dan dat er van alles in mijn lichaam gebeurt en het gevoel van vreugde is meteen weer aanwezig. Vreugde is niet iets wat we pas mogen ervaren als we het verdienen, wat ik vroeger dacht. Vreugde is één van onze zeven levensrechten.

Wat is vreugde voor mij?

Vreugde is blijdschap.
Vreugde kan groot zijn en kan klein zijn.
Vreugde maakt dat het leven voelbaar is.
Vreugde laat mijn hart sneller kloppen.
Vreugde laat de energie in mij stromen.
Vreugde is liefde.
Vreugde is stilte.
Vreugde is licht.
Vreugde geeft verlichting.
Vreugde is onmetelijk krachtig.
Vreugde vermenigvuldigt zich als ik het deel.
Vreugde is samen lachen, huilen en beminnen.
Vreugde verbindt.
Vreugde is verdriet omarmen.
Vreugde is mijn leven liefhebben.
Vreugde is mijn leven in volle glorie leven.
Vreugde is dankbaar zijn.
Vreugde laat me stralen en stralende mensen maken een stralende wereld.


Pijler 6.  Wijsheid

Zelfkennis is het begin van wijsheid. Het begin van wijsheid is wanneer je je beseft hoe onwetend je bent. Onwetend van het prachtige wezen wat je in werkelijkheid bent. Onwetend van de grote bron van liefde in jou aanwezig. Onwetend van het leven waar je vandaan komt en waar je naar terug keert na je overlijden. Door het diepe besef van onwetendheid begint onze zoektocht naar wijsheid.

Wanneer je wijsheid groeit dan groeit ook je zelfkennis, compassie en je ervaring in allerlei situaties. Wijsheid geeft je het inzicht dat we geen oordeel kunnen vellen over een ander omdat we niet in zijn of haar schoenen staan. Wijsheid geeft een zacht hart wat zich vult met liefde voor iedereen en alles om je heen. De grootste wijsheid is wanneer je ondanks je onwetendheid, lief kunt zijn voor jezelf. Zonder oordeel, met compassie en vriendelijkheid waardoor jouw wijsheid in jou kan groeien. De diepste wijsheid is het weten in jou waarin je beseft dat je Liefde bent. 
Wees wijs en geef jezelf de zelfwaardering en liefde die je nodig hebt. Het heelt alle wonden, wijst je eeuwig de weg en verbindt alle mensen met elkaar.

Kijk hier naar de prachtige wijsheid van de Boeddha.


Pijler 7.  Liefde

Liefde kent zoveel lagen. Steeds komen er verdiepende lagen bij wat liefde betekent. Langzamerhand voel je dat het wonder van liefde je opent voor wie jij werkelijk bent. Je ontdekt dat je een kind van de Bron bent, de Bron van oneindige pure onvoorwaardelijke liefde. Het betekent dat je niets dan liefde hoeft te voelen als je er zelf geen andere verwachting tussen zet. De woorden van het gebed van Franciscus van Assisi laten je dit voelen, diep in je hart. Jij bent de bron van liefde zelf.

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Waar haat het hart verscheurt, 
laat mij liefde brengen. 
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken. 
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
laat mij eenheid stichten. 
Waar twijfel knaagt, 
laat me geloof brengen. 
Waar dwaling heerst, 
laat me waarheid uitdragen. 
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, 
laat hoop doen herleven. 
Waar droefenis neerslachtig maakt, 
laat me vreugde brengen. 
Waar duisternis het zicht beneemt, 
laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken 
om getroost te worden, 
als wel om te troosten. 
Om begrepen te worden 
als wel om te begrijpen. 
Om bemind te worden 
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven. 
Wij vinden door onszelf te verliezen. 
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken 
en wij worden tot eeuwig leven geboren 
door te sterven.
Amen.

St. Franciscus van Assisi
(1182-1226)

De dochter van Wayne Dyer, Skye zong dit gebed bij The Power of Intention en het is ontroerend om te zien hoe liefdevol Wayne naar zijn dochter kijkt:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *