De Levensinitiaties​® – Les 1: het begin

Welkom bij de online training van de Levensinitiaties, ik vind het super om je hier doorheen te leiden. Hieronder vind je de theorie. Lees het rustig door en kijk vervolgens het filmpje waarin ik in mijn eigen woorden deze initiaties uitleg en vertel wat je ermee kunt doen. Het is echt een prachtige training om beter met de uitdagingen van het leven om te leren gaan. Het vraagt wel om aandacht en oefening. Niets leren we zo maar. Dus aan jou de keuze. Of je neemt hem licht tot je en gaat er snel doorheen of je duikt er diep in en volgt alle video’s, visualisaties en oefeningen. Tevens raad ik je aan om zeker 3 weken tussen de lessen te nemen zodat je je opdrachten kunt doen. Het is waanzinnig wat je dan, aan het einde van de reis, hebt geleerd.

Natuurlijk kun je altijd nog aansluiten bij een groep die de training live volgt, je kunt ook je licentie halen. Een weekje mee naar Zwitserland? Eén keer per jaar gaan we in juni om de Levensinitiaties te verdiepen. Kijk bij de retraites en trainingsweken voor meer informatie.

Ik wens je een fijne, inspirerende en vreugdevolle reis toe met de Levensinitiaties®
liefs

Bonnie


online training doen over spirituele levensinitiatiesDe Levensinitiaties

Ieder kent beproevingen in het leven op het emotionele, mentale, liefdes en fysieke vlak. Niet altijd gemakkelijk en soms overspoeld het ons waardoor we de vreugde van het leven weinig tot niet meer kunnen ervaren. Ieder mens moet tijdens het leven door deze 4 initiaties heen. Wanneer we deze hebben overwonnen kunnen we leven vanuit de ziel: de zon. Onze missie hier op aarde is ons weer te herinneren wie we in essentie zijn en ons vanuit die essentie te manifesteren. De zon is het symbool voor onze ziel. Veel van het lijden op aarde ontstaat door onze onwetendheid en onbewustheid en veel van onze problematiek is terug te leiden naar de beproevingen van de mens. Door bewustwording en kennis hierover ontdoen we ons van de problematiek en gevoelens van onvrede.

Uit het boek Onderweg naar Verlichting (p. 30) een tekst van Tinto:

Jullie zoeken tijdens het leven op aarde naar je geluk in vergankelijke dingen waardoor er altijd een teleurstelling komt als gevolg hiervan. Kijk eens naar wat in jouw leven onvergankelijk is. Die bron van geluk en vrede die gewoon in jezelf aanwezig is. In het vergankelijke geluk ligt altijd een tegendeel besloten. Het is het geluk wat je in de wereld ervaart. Omdat het niet echt is heeft het een tegendeel nodig om te bestaan. De tweede vorm van geluk, vanuit de onvergankelijkheid, heeft geen tegendeel nodig en is gewoon. Het is er dus altijd, in ons aanwezig. En de manier om dit te ervaren is door stil te worden en vredig te zijn in het hier en nu.


Verlicht zijn betekent niet dat je altijd maar gelukkig bent. Het betekent dat je niet meer zoekt in de vergankelijke dingen, maar bewust bent van die bron van vreugde en vrede in jezelf. Het betekent dat je ophoudt met zoeken waar je het nooit zult vinden. En daar achter komen is een pad, hoe tegenstrijdig dat kan klinken, net zoals het leven een levenspad is. De vraag is alleen welk pad ga je volgen? Dat van de ziel, de eeuwigheid of dat van het ego en de vergankelijke aarde?”

Uit Onderweg naar Verlichting (p. 31):

Ik noem onvrede ook wel de roep van de ziel: ‘Joehoe! Hier ben ik! Je loopt een ander pad. Voel je niet de pijn in je buik wanneer je voelt dat er iets niet klopt of als je iets doet wat niet klopt?’ (…). Onvrede en verwarring brengen je dus juist weer naar je ziel. We mogen alleen nog even goed leren luisteren naar deze stem van de ziel.

Uit Onderweg naar Verlichting (p. 32/33):

Vanuit het ego ontstaan gevoelens van onvrede, verlangens, macht, streven, twijfel en voornamelijk angst, veel angst. Het geeft ons een gevoel van minderwaardigheid of juist meerderwaardigheid.

Het is onze kritische innerlijke stem die vaak zegt: het is niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg, dom, slap, zwak, lelijk, het niet waard, enzovoort. Ook heeft het ego de neiging het slechtste te geloven en over alles te oordelen. (…) Het ego zorgt er voor dat je je ziel niet kunt voelen: er volgt een soort afscheiding van je ziel. Je voelt je niet meer bijzonder en gelukkig, maar je voelt eerder angst voor verlies, eenzaamheid of niet geaccepteerd worden.
Je bent niet je denken!

Uit Onderweg naar Verlichting (p. 35):

De ziel is wat we in wezen zijn. Voor mij staat de zon als symbool voor de ziel. De rest is aangeleerd gedrag en denken. In het plaatje hieronder zie je de ziel als kern. Dit is wat we werkelijk zijn. Door onze eerste afwijzingen in het leven ontstaat er een eerste ring. Hierin voelen we de pijn van afwijzing door gedachten als: ‘Ik ben dom, niet goed genoeg, slap, zwak, niet interessant, te luidruchtig, niet aardig, niets waard en lastig.’ Om deze pijn en afwijzing te compenseren gaan we een tweede ring maken: een zelfbeeld, een persoonlijkheid.

‘De persoonlijkheid heeft betrekking op compensatie. Dit laat zich zien in voorbeelden als pleasen, agressie, de clown uithangen, je terugtrekken of juist aanvallen. Je wilt daarmee bevestigen dat je niet dom, zwak, slap of interessant genoeg bent.  Hierdoor komen we ook vaak in de eindeloze behoefte tot goedkeuring en bevestiging van de ander. We proberen de stress die ontstaat door afwijzing te vermijden door gedrag te vertonen dat nog meer stress geeft. Want we moeten wel blijven voldoen aan het ideaalplaatje, het verhaal wat we over onszelf maken.

Het vreemde is dat die tweede laag, die persoonlijkheid, zichzelf doelen stelt die in de realiteit nauwelijks haalbaar zijn. Zo zijn we ons leven bezig om het gevoel van afwijzing niet opnieuw te voelen. Echter, die eerst ring, het gevoel van de afwijzing, is de grootste leugen in je leven. Onze conclusie dat we niet goed genoeg zijn klopt niet. Wanneer we dit doorkrijgen valt ook ons zelfbeeld, dat we maken in de tweede ring, in duigen. Wanneer dit gebeurt kunnen we ons bewust worden van wat we werkelijk zijn zonder dit zelfbeeld. De ziel is namelijk perfect. Door regelmatig je aandacht naar je ziel te brengen en ‘je zon aan te zetten’, zullen beide ringen langzaam verdwijnen.’


De beproevingen van de mens, oftewel de Levensinitiaties®

Online training en lessen van Het LevensCollegeWe gaan aan de hand van de vier initiaties uitleggen waarom we met sommige uitdagingen stoeien en in onvrede komen.

Uit Onderweg naar Verlichting (p. 54):

White Eagle, een gids vanuit de ongeziene wereld heeft deze uitdagingen prachtig verwoord in de vier initiaties. Hierin wordt duidelijk welke uitdagingen er op onze weg liggen en hoe we er mee om kunnen gaan. White Eagle onderscheidt vier initiaties: water, lucht, vuur en aarde. Initiaties kun je ook zien als de vier uitdagingen in je leven. Wanneer je erin slaagt je uitdagingen te overwinnen, valt er een last van je af en ontdek je nieuwe energie in jezelf. Ook mijn gidsen hebben over deze uitdagingen in het leven gesproken en ze actueel gemaakt. Deze vier uitdagingen spelen zich vaak tegelijkertijd af in je leven, alhoewel je merkt dat je soms de ene meer uitwerkt dan de andere. De waterinitiatie staat voor het omgaan met onze emoties. De luchtinitiatie heeft te maken met de uitdaging het hogere denken aan het roer te zetten van jouw leven, in plaats van jouw lagere ego-denken. Helaas worden we vaak gestuurd door die laatste, de kwebbelende aap. De vuurinitiatie gaat over het Goddelijk vuur in ons leven te laten branden: te leren liefhebben zonder voorwaarden. En de aarde initiatie heeft te maken met de uitdaging om het Goddelijke in ons op aarde neer te zetten en ons in overgave te laten leiden.


Het leven is één groot wonder wanneer we onze eigen wegwijzer volgen en ons gaan herinneren wie we in essentie zijn.
Er is één zekerheid in het leven en dat is dat alles verandert.
Laten we verandering omarmen in plaats van bevechten.
Verandering doet leven.
Verandering is transformatie.

Luister hier naar de visualisatie van de zon en beoefen die de komende 2 weken iedere dag. Wellicht zul je in het begin de visualisatie doen maar er nog niets van voelen. Hierbij gebruiken we onze verbeeldingskracht, dat vraagt om oefening. Laatst kreeg ik van een client, die 3 weken deze visualisatie had beoefend, te horen dat hij nu pas de zonnestralen in zijn lichaam kon voelen. Hij vond het wonderlijk omdat hij nooit eerder visualisaties had gedaan.

Oefening baart kunst.


Lezing maart 2019


Opdrachten & reflectie

  • Lees Deel 1 van Onderweg naar Verlichting. Schrijf eventuele vragen op.
  • Oefen iedere dag de zonvisualisatie
  • Luister naar de opnames die zijn gemaakt voor Alphen stad fm van Onderweg naar Verlichting op www.bonniebessem.com. Hier vind je van iedere initiatie een uur opname met visualisaties erbij.

Vragen om op te schrijven:

  • Wat is voor jou het ego?
  • Wat is voor jou de ziel?
  • Wanneer en waardoor ontstond er bij jou onvrede of een probleem?
  • Welk zelfbeeld heb jij meegekregen van thuis? Probeer zo uitvoerig mogelijk te zijn.
  • Hoe voelt voor jou de zon, je eigen ziel?

Hier nog een mooi artikel over de 7 zonden van het ego. Hierin wordt je je bewust van die belemmerende onderliggende egostromen in ons. En beantwoordt de vragen in het document.

Download het artikel


Extra inspiratie

Hieronder de film van Wayne Dyer – The Shift en de Tedtalk van dr Jill Bolte.

Luister hier naar de podcast van Bonnie en Yvette over de Levensinitiaties.


Meld je aan voor het online programma

Wil je het online programma verder volgen en hebt nog geen toegang dan kun je hem aanschaffen via de webwinkel. Hierna volgen nog 5 uitgebreide en volle lessen over de verschillende initiaties met video’s, visualisaties en oefeningen.

Meld je aan

Hier kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief & ontvang als cadeau 2 mooie meditaties.

Inschrijven