Blijf op de hoogte van nieuws, blogs en aanbiedingen

Marjon Landheer

Executive coach, levenscounselor en inspirator. Docente Het Nieuwe Counselen en Luisterend Spreken.

Marjon is particulier en executive coach, Levenscounseler en trainer op het gebied van N.L.P., Flow, Transactionele Psychologie, Inner Voice Dialoque, Kernkwadranten en Luisterend Spreken. Zij studeerde toerisme en kunstgeschiedenis in Frankrijk en Nederlandse taal in Utrecht. Ze verzorgt de module Het Nieuwe Counselen, Kernkwadranten en Sprekend Luisteren.

Haar motto: Jezelf zijn heeft moed nodig.

Ieder mens heeft zijn eigen pad te lopen.  Een pad dat niet altijd mooi geplaveid blijkt te zijn ​en dat voor verwarring in ons leven kan zorgen. Dat roept vragen op als: “loop ik het juiste pad” of “moet ik een andere richting op” en “welk pad hoort bij mij”. “Maak ik gebruik van mijn natuurlijke talenten, mijn volledig potentieel?” Zo komt er voor iedereen vroeg of laat een moment van bezinning met de daarbij behorende twijfels en vragen. Zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Misschien kruisen onze paden elkaar?
Marjon Landheer

www.marjonlandheer.nl