Algemene voorwaarden

Wie zich inschrijft voor een opleiding, event of retraite gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten.


1. Inschrijving

Je schrijft je in voor een opleiding of training door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website. Zo gauw we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je een bevestiging van ontvangst. Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief. Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.

  • Meer dan 2 maanden voor de start van de opleiding of training: 10% van de prijs.
  • 2 maanden tot 1 maand voor de start van de opleiding of training: 50% van de prijs.
  • 1 maand tot 2 weken voor de start van de opleiding of training: 75% van de prijs.
  • Minder dan 2 weken voor de start van de opleiding of training: 100% van de prijs.

Annulering van onze georganiseerde reizen is alleen mogelijk via een annuleringsverzekering.

Terugbetalingen vinden plaats binnen twee weken. 


2. Kwaliteit

We doen ons uiterste best om onze opleidingen, reizen, retraites en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een opleiding of training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.

Ben je ontevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onze onafhankelijke klachtencommissie.


3. Te weinig deelnemers

We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 8 deelnemers zijn. Als we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.


4. Trainer of locatie niet beschikbaar

Als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training.


5. Studiemateriaal

Alle studiemateriaal dat we uitdelen tijden de opleiding of training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort. Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van het LevensCollege en desbetreffende auteurs. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.


6. Betaling

We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken.


7. Privacy

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort.


8. Aansprakelijkheid opleidingen, bijeenkomsten en retraites

Het LevensCollege kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties tijdens retraites/reizen. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Het LevensCollege kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

Boekt u een retraite of reis bij het LevensCollege dan wordt van u verwacht een eigen reisverzekering af te sluiten. Het LevensCollege is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal, verlies tijdens uw reis.


9. Tussentijds stoppen

Mocht je besluiten om uit eigen beweging vroegtijdig te stoppen met een module, workshop, retraite of opleiding dan ontvang je géén restitutie voor de niet gevolgde lessen/dagen. Mocht het docenten team of het bestuur van het LevenCollege beslissen dat het niet mogelijk voor je is om de module, workshop, retraite of opleiding af te maken, dan zullen de nog niet gevolgde lessen worden terugbetaald.

  1. Het LevensCollege behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
  2. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Producten & Events

Helaas is er geen restitutie voor gekochte producten zoals boeken, meditaties en kaarten voor events. Voor events kun je zelf de kaarten weer doorverkopen. Mochten er wachtlijsten zijn dan zorgen we er voor dat de kaarten door worden verkocht.


Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht berust ten allen tijde bij het LevensCollege en heeft alle copyrechten.

Hier kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief & ontvang als cadeau 2 mooie meditaties.

Inschrijven